Aktualności


W obecnym czasie mamy wiele możliwości kontaktowania się z poszczególnymi osobami. Jednak by zachować jakąś ostrożność, radzimy nie podawać bardzo intymnych oraz indywidualnych danych. Takich jak numer telefonu czy miejsce zamieszkania. Bezmyślne podawanie swoich danych może spowodować spore problemy.